Zpět na prodej Štěňátka
NA PRODEJ
  Na prodej štěňátka Biewer Yorkshire Terriera a Spaltbiewera nar. 30.4.2021, k odběru od 19.6.2021. Štěňátka jsou očkovaná, čipovaná a odčervená, k odběru s evidenčním listem vrhu a předávacím protokolem, očkovacím průkazem a granulkami. Štěňátka jsou socializovaná, vyrůstají v rodině. Matka Jorina je větší fena Spaltbiewera s čoko genem, pěkná v typu, i když veliká, otec Jack je Biewer Yorkshire Terrier a váží 2,8 kg. Pro neznalé, spaltbiewer je jorkšír s biewer genem, oboje je plemeno jorkšírský terriér s nelínající srstí struktury lidského vlasu, jen jsou to barevné varianty. Oba rodiče zde k vidění. Jsme po kontrole z veterinární správy a vše na jedničku, protokol mohu ukázat. Fenky jsou registrované na SVS. Ouška už se štěňátkům staví, oba rodiče mají ouška postavená, u štěňátek můžeme pomoct vylepením. VŠECHNA ŠTĚŇÁTKA JSOU JIŽ ZAMLUVENÁ!!! Do zahraničí štěňátka neprodávám. Cena 650,- Kč za očkování a čipování je v celkové ceně štěňátka. Záloha 1650,- Kč na účet je pro závaznou rezervaci nutná.Přijetí zálohy potvrdím. Doplatek při odběru. Biewer pejsek dole na fotografiích zůstává do chovu, proto chybí v nabídce na prvních fotkách. Vážení štěňátek proběhlo dne 16.6.2021, focení také.  
Všechno FENKY
1
2
3
4
5
6
Biewer prodaná
Spaltbiewer prodaná
Spaltbiewer závazná rezervace
Spaltbiewer prodaná
Spaltbiewer prodaná
Spaltbiewer prodaná
1120g
860g
980g
900g
1020g
880g
15.650,- Kč
bez stužky největší z vrhu
stužka oranžová s puntíky - největší rošťák
stužka zelená
stužka růžová
stužka žlutá
stužka fialová, nejklidnější

 

Poznámka pro slečny diskutující na fórech na facebooku. Psy máme zdravé, čipované, očkované, fenky registrované na SVS, všechny vrhy povinně evidované, kontrolované SVS vč. welfare zvířat. V předávacích protokolech jsou veškeré informace dle zákona 246/1992 Sb.

Pokud zjistím, že někdo opět rozšiřuje pomluvy po internetu, předám ho k řešení policii ČR. To, že si někde něco přečtete ještě neznamená, že je to pravda a přeposílání lživých a nepravdivých příspěvků je pomluva. Pokud máte dotaz k chovu, štěňatům, financím, vrhům, vybarvení štěňat, evidencím, krmivům, počtu fen apod volejte na můj mob. 731407080.

Pomlouvat někoho, kdo se nemůže bránit je sprosťárna. Pokud máte čas na to, milé facebookové slečinky, abyste pomlouvaly na facebooku, ohlaste se mi, dostanete do ruky vidle na hnůj, a můžete si přijít vyzkoušet, jaké je to postarat se o všechna zvířata, aby byla spokojená a nic jim nechybělo. Věřím, že až si tady zamakáte, tak vás ty řeči přejdou, ale hlavně, nebudete vykládat něco o někom koho ani neznáte a o tom, co jste ani neviděly, ale přesvědčíte se na vlastní oči, jak pečujeme o zvířata. A pomlouvat mne že jsem MNOŽKA jen proto, že chovám zvířata, to je už za hranou. Jsem chovatel mnoha druhů zvířat, nejen psů. Pro ty, které si myslí, že zachrání svět tím, že bude o každém chovateli psů psát že je MNOŽKA, doporučuji přečíst si pořádně zákon 246/1992 Sb., ze kterého nyní kopíruji:

§ 7a

Ochrana psů a koček při jejich rozmnožování

(1) Je zakázán chov psů nebo koček, včetně jejich rozmnožování, v zařízení, včetně bytu, ve kterém jsou chováni a rozmnožováni psi nebo kočky v nevhodných podmínkách, které způsobují jejich utrpení, a ve větším počtu, který jim neumožňuje uspokojovat jejich fyziologické, biologické nebo etologické potřeby (dále jen „množírna“). Množírnou se rozumí zařízení, včetně bytu, uvedené ve větě první, i když není hlavním cílem činnosti chovatele rozmnožování zvířat nebo dosažení zisku.

(2) Sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat, a chovatelé, kteří jsou jejich členy, podnikatelé, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat, případně jiné osoby, které se zabývají chovem zvířat za účelem dosažení zisku, nebo chovatelé, kteří chovají 3 a více fen psa, jsou při prodeji nebo darování štěněte ve věku do 6 měsíců povinni

a) vést evidenci o prodaných a darovaných štěňatech a uchovávat ji po dobu 3 let,

b) poskytnout novému chovateli informace o dosavadním způsobu krmení štěněte a popis následné péče o ně a

c) vydat při převodu každého štěněte novému chovateli kopii evidenčního listu vrhu štěňat s uvedením konkrétního převáděného štěněte nebo jiný dokument, který ve vztahu k převáděnému štěněti obsahuje údaje uvedené v odstavci 5.

(3) Ustanovení odstavce 2 písm. a) a c) se nevztahuje na provozovatele útulku.

(4) Sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat, a chovatelé, kteří jsou jejich členy, podnikatelé, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat, případně jiné osoby, které se zabývají chovem zvířat za účelem dosažení zisku, nebo chovatelé, kteří chovají 3 a více fen psa, jsou povinni

a) vyplnit ke každému vrhu nejpozději do 7 dnů od narození štěňat evidenční list vrhu štěňat,

b) do 7 dnů od označení štěněte čipem do evidenčního listu vrhu štěňat vyplnit čísla čipů jednotlivých štěňat a

c) uchovávat evidenční list vrhu štěňat nejméně po dobu 3 let ode dne jejich narození.

(5) Závazný vzor formuláře evidenčního listu vrhu štěňat uveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách. Evidenční list vrhu štěňat obsahuje

a) identifikační údaje chovatele,

b) místo jejich chovu,

c) informace o jejich matce, zejména plemeno, jméno, datum narození, číslo čipu nebo tetování,

d) informace o štěňatech, zejména datum narození a jejich počet, počet štěňat uhynulých po 7 dnech od narození, u každého štěněte číslo čipu, jméno štěněte a jeho pohlaví, a

e) informace o očkování a odčervení štěňat, případně o jiném veterinárním ošetření, která byla provedena do doby převodu štěňat, nejdéle do 6 měsíců jejich věku.

(6) Chovatel psa je povinen dodržovat tyto podmínky:

a) fena kojí pouze takový počet štěňat, který odpovídá zdravotní kondici; ostatním životaschopným štěňatům musí chovatel zajistit náhradní výživu,

b) maximální počet vrhů u feny je 3 za období 24 měsíců a

c) minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50 dnů.

(7) Chovatel kočky je povinen dodržovat tyto podmínky:

a) kočka kojí pouze takový počet koťat, který odpovídá její zdravotní kondici; ostatním životaschopným koťatům musí chovatel zajistit náhradní výživu,

b) maximální počet vrhů u chovné kočky je 3 za období 24 měsíců,

c) minimální věk pro odběr koťat od kočky je 84 dnů.

(8) Chovatel musí zajistit podmínky při chovu za účelem rozmnožování a minimální velikost prostor při rozmnožování psů nebo koček a dodržovat požadavky na provádění inseminace stanovené prováděcím právním předpisem. Sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat, a chovatelé, kteří jsou jejich členy, podnikatelé, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat, případně jiné osoby, které se zabývají chovem zvířat za účelem dosažení zisku, nebo chovatelé, kteří chovají 3 a více fen psa, musí dodržovat požadavky na nejnižší a nejvyšší věk psů nebo koček při jejich rozmnožování stanovené prováděcím právním předpisem.

(9) Požadavky na podmínky při chovu za účelem rozmnožování a požadavky na minimální velikost prostor při rozmnožování psů a koček, na provádění inseminace a na nejnižší a nejvyšší věk psů a koček při jejich rozmnožování stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.

§ 7b

Prodej nebo předání psa nebo kočky novému chovateli

Je zakázán prodej nebo předání psa nebo kočky novému chovateli

a) na veřejném prostranství, s výjimkou prodeje nebo předání těchto zvířat v rámci veřejného vystoupení zvířat, nebo

b) na místech uvedených v § 13a odst. 5.