Co je nového
Pár slov o nás
Zvířátka k prodeji, nebo k darování
Minikozičky
Miniovečky
Minipony
Koně
Miniprasatka

Papoušci
Sovy
Savci
Naši Teddy králíčci
Pavo cristatus
Naše morčátka
Naši pesani a kámoši našich pesanů
Naši pštrosi Nandu pampoví v bílé formě
Naše kočičky
Fotečky toho, co se jinam nevešlo
Kontakt

Kuk do novinek PRODEJ ODCHOVŮ - klikněte sem ZÁJMOVÝ KROUŽEK (pro info klikněte sem)
každou neděli 10-12,30 hod, dětičky přijímáme i v průběhu školního roku :)
Chcete se stát členem našeho spolku? KLIKNĚTE SEM MÉDIA NAŠE VEŘEJNÁ SBÍRKA info
č.ú. 3331112000/2010
- náhled osvědčení sbírky

Vítejte na našich stránkách. Nás spolek bláznů do zvířat a přírody se jmenuje: Dvorní zookoutek U Pipinga, z.s.
to z.s. znamená zapsaný spolek, dříve občanské sdružení, neboli společenství lidí se společným zájmem
o přírodu a zvířata (nejsme klasický zookoutek s otevírací dobou, kdy se mohou návštěvníci volně pohybovat mezi zvířaty, jsme oázou pro zvířata zakrslá, exotická, zvláště chráněná i zvířata vyžadující zvláštní péči, jsme spolek několika lidí, kteří mají svá zaměstnání, nebo chodí do školy, a ve volném čase pečují o zvířata, o přírodu, lesy a životní prostředí, pořádají osvětové a environmentální činnosti a pořádají akce v rámci ČR, spolupracují s dalšími organizacemi. Pokud chcete navštívit zvířata, můžete se zapojit v rámci dobrovolnické činnosti. A protože místní stavební úřad zaslal předsedkyni spolku Výzvu, kde jsou činnosti spolku, jako je např. pořádání komentovaných prohlídek o prázdninách, "v rozporu s územním plánem", můžete se na zvířata, která jsou v zájmovém chovu předsedkyně spolku, podívat na kanálu Youtube, nebo na pexesu, které je za příspěvek na zvířata k dostání v sídle spolku. A protože pořádání Veřejné sbírky, bylo správním orgánem v Třebíči posouzeno jako žebrání a zvířátka je nutno nakrmit a zázemí pro ně udržovat a také se o ně postarat a věnovat se i dalším spolkovým činnostem, jako je péče o přírodu a krajinu vč. financování revitalizací a obnovy přírodních lokalit, nutí nás to hledat další zdroje a způsoby financování. Další aktivity spolku, zejména plánovaná agroturistika, jsou předmětem jednání s dotčenými úřady, které si musí rozmyslet, zda je jejich rozhodování v souladu, nebo v rozporu, s koncepcí rozvoje venkova Kraje Vysočina.
Ve školním roce 2022/2023 pořádáme zájmový kroužek CHOVATELSKÝ - ENVIRONMENTÁLNÍ při kterém funguje Lesní klub PLAZ (Klub Přátel Lesa A Zvířat).

IČO 02287544 zapsáno ve spolkovém rejstříku Krajského soudu v Brně

Náš SPOLEK byl založen v roce 2013. K činnostem spolku zapůjčuje svá zájmová zvířata předsedkyně spolku, která se zabývá chovatelstvím již od roku 2005. Spolek provádí osvětové a environmentální činnosti, společně pečujeme o 2 lesy a tůň s chráněnými živočichy, pečujeme o 34000m2 pozemků. V létě pořádáme nevýdělečnou týdenní sportovní akci pro veřejnost mimo sídlo Spolku. Připravujeme zvířátka na animoterapii, sázíme lesní i nelesní zeleň, pečujeme o přírodně cenné lokality - chráníme je, udržujeme a revitalizujeme pro obnovení jejich přírodní a krajinářské hodnoty. Rekonstruujeme původní statek, objekt historického zájmu, plánujeme vybudovat muzejní expozici minerálů a zkamenělin (finanční prostředky pro vybudování expozice pro umístění exponátů je nutné získat Veřejnou sbírkou), tvoříme okrasnou a přírodní zahradu, pořádáme zájmový kroužek.

Zájmový chov je veden pod: Českomoravská společnost chovatelů, a.s., provozovaná Ministerstvem zemědělství
  Český svaz chovatelů pštrosů
Spolek je členem: KOUS Vysočina - kooperační uskupení NNO Vysočina (sekce ekologie a životní prostředí)

Spolek spolupracuje s:

Nadace VIA přes portál Darujme.cz - v roce 2022 podpora 0, Kč
PARTNEŘI:

podívejte se k nám do novinek co je u nás nového, poslední aktualizace novinek byla 13.3.2024

Složku "Na prodej" aktualizujeme každou chvíli........,

Sýček obecný - mládě, foto z roku 2014, počátky budování okrasné zahrady

a okrasná zahrada o 7 let později, květen 2021 a pod ní červen 2021

Vendulka