Zpět na vrhy VRH 5

matka: Vulgarita de Grande
coronet satén, ice cream

otec: Bianco Salome,
coronet SG, bílý červenooký
04.09.2008
Genica Vulgarita z Horeckých vrchů
coronet, ice cream - 125g - holčička