Mrtvé a zraněné děti v Gaze, výběr za období 10/2023 - 03/2024. K datu 11.3.2024 zemřelo v Gaze 31 112 lidí, většinu mrtvých tvoří ženy a děti. Zraněných je 72 760. Mnoho obětí zůstalo zasypáno pod sutinami domů, takže skutečné počty mrtvých nikdo nezná. Gaza je Izraelem postupně srovnávána se zemí, bez ohledu na děti. Ty umírají jak pod sutinami, tak hlady, protože je blokována humanitární pomoc i pitná voda.